Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Zamestnávateľom

     Zamestnávateľom poskytujem najmä služby priameho vyhľadávania (headhunting, executive search) vhodných kandidátov na manažérské pozície a na odborné kvalifikované pozície špecialistov. Vďaka dlhodobej pracovnej činnosti v priemysle, logistike, obchode a službách ako i v bankovníctve, ako i nadobudnutým skúsenostiam ako konateľa alebo riaditeľa v týchto odboroch pracovnej činnosti, viem posúdiť potenciál a perspektívy daného kandidáta ako i jeho technické zdatnosti a spôsobilosti na výkon predmetnej pracovnej pozície.

     Moje bohaté skúsenosti zo start-up rozvoja spoločností až do ich kladného hospodárskeho výsledku, viem zostaviť tímy pre rozvoj nového druhu činnosti, vrátane zostavenia rozpočtu, identifikácie slabých miest podnikania, rozvoja technických a obchodných zručností prostredníctvom tréningov až po audity s návrhmi zníženia nákladov. 

Návrh Zmluvy o sprostredkovaní zamestnania za úhradu je uvedený tu.