Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Účasť na projektoch

     Zamestnávateľom ponúkame možnosť, aby si nás prizvali ako pomoc pri konaní vlastných výberovýck konaní. Uvedená situácia môže nastať v prípadoch ak zamestnávateľ :

- musí v krátkom časovom termíne prijať viacero zamestnancov,

- vzhľadom k svojej menšej veľkosti nezamestnáva skúseného HR manažéra pre vedenie a vyhodnotenie výberových konaní,

- vzhľadom na špecifické pracovné pozície (vrcholový manažment, odborné technické funkcie) by rád zveril túto úlohu externému profesionálnemu pracovníkovi.

     Vzhľadom na našu dlholetú prax a absolvovania tisícky pracovných pohovorov, majú zamestnávatelia možnosť sa oprieť o naše know-how pri zachovaní plnej kontroly a rozhodovacej právomoci.