Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Spôsob oslovenia

 

     Pri štandardnom recruitingu je možnosť osloviť iba zamestnancov, ktorí aktuálne hľadajú prácu. My predovšetkým oslovujeme „spokojných“ zamestnancov.

 

Našou úlohou je diskrétne a diplomaticky nadviazať kontakt s Vami, potenciálnym kandidátom. Oslovujeme ľudí, ktorí sú úspešní vo svojej praxi, ktorí v súčasnosti ani nemusia uvažovať nad zmenou, ale v prípade zaujímavej ponuky by sa jej nebránili a zvážili by ju.

 

Pri takomto postupe je zrejmé, že oslovovanie vhodných kandidátov na obsadenie zadanej pracovnej pozície sa nedá robiť na poslednú chvíľu, že to vyžaduje mnohoročnú prípravu a nadväzovanie kontaktov pre prípadnú budúcu spoluprácu.

 

Aký je postup pri vyhľadávaní vo vzťahu ku kandidátom?

 

  s klientom sa dohodne špecifikácia pracovnej pozície a profil úspešného kandidáta

  prieskum trhu a špecifikácia potenciálnych kandidátov

  komunikácia s kandidátmi, stretnutie s nimi a získanie informácii (CV, pracovné 

     skúsenosti, požiadavky, osobnostné ciele uplatnenia a pod.)

  report klientovi a prípadné spresnenie ponuky pre kandidátov, odpovede na ich otázky

  prípadné overovanie referencií

  predstavenie vhodných kandidátov

  individuálna prezentácia vybraných kandidátov pred klientom

  spätná väzba kandidátom

 

Budeme radi, ak nám vyslovíte dôveru a skontaktujete sa s nami pri budovaní svojej profesionálnej kariéry.