Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Recruiting

     Recruiting je súhrn vykonávaných činností, ktorými sa hľadá kandidát zodpovedajúci potrebám organizácie pre daný pracovný post.
     Recruiter je vysokokvalifikovaný pracovník, ktorý koordinuje proces náboru a výberu zamestnancov v rámci zverenej oblasti v spoločnosti.
     Popis činnosti interného recruitera je uvedený v KTP (Kartotéka typových pozícii), ktoré zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Link: http://www.istp.sk/ktp/recruiter-5628.php.  V druhom štvrťroku 2012 bola pre túto pozíciu stredná hodnota (medián) hrubej mesačnej mzdy v Slovenskej republike 1 104 EUR a pohybovala sa v rozmedzí od 713 do 1 914 eur.

     Pokiaľ sa rozhodnete využiť skúsenosti externého recruitera, dôležité je si určiť:
•  presnú identifikáciu pracovného miesta a určenie kritérií, ktoré kandidát musí spĺňať
•  výber metódy recruitingu
•  osobu určenú za zamestnávateľa na komunikáciu počas vzájomnej spolupráce


    Pri vyhľadávaní sa často kvôli práve neujasneným identifikáciam a metódam stráca čas a naštrbuje spolupráca medzi zamestnávateľom a recruiterom.