Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Ochrana osobných údajov a etický kódex

     Ochrana osobných údajov je pre mňa výsostne dôležitá, vzhľadom k tomu, že oslovujem a vyhľadávam kandidátov, ktorí sú predovšetkým v zamestnaneckom pomere, nevyhľadávajú aktívne nové miesto pracovného pôsobenia. Z tohto dôvodu ochrana osobných údajov kandidáta, jeho životopisu musí byť založená na dôvere a viac než len na dôvere - na istote, že všetky informácie o kandidátovi sú veľmi dôverné a podľa toho sa s nimi aj zaobchádza.

Etický kódex je napĺňaný v nasledovnom prísnom dodržiavaní pravidiel:

- po zaslaní životopisu a rozhovore s kandidátom sa posiela potencionálnemu zamestnávateľovi len takzvaný "slepý životopis", bez osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, kontaktné údaje a bez uvedenia posledného zamestnávateľa, prípadne posledných 2 zamestná vateľov)

- ak zamestnávateľ prejaví záujem o stretnutie s kandidátom, až potom sa vzájomne dávajú do kontaktu obe strany, zamestnávateľ a kandidát.

     Uvedeným spôsobom je zaistené, že Váš životopis v žiadnom prípade "neputuje" po serveroch, nemajú k nemu prístup desiatky zamestnancov personálnych agentúr, nehovoriac o tom, ak by ste svoj životopis zaslali na pracovný portál.

V prípade, že zasielate svoje osobné údaje priamo emailom a nie cez rozhranie POSLANIE CV, je potrebné priložiť nasledovný text:

     Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Ing. Jozef Majera, headhunter freelancer. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.