Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre mňa výsostne dôležitá, vzhľadom k tomu, že oslovujem a vyhľadávam kandidátov, ktorí sú predovšetkým v zamestnaneckom pomere, nevyhľadávajú aktívne nové miesto pracovného pôsobenia. Z tohto dôvodu ochrana osobných údajov kandidáta, jeho životopisu musí byť založená na dôvere a viac než len na dôvere - na istote, že všetky informácie o kandidátovi sú veľmi dôverné a podľa toho sa s nimi aj zaobchádza.

Etický kódex je napĺňaný v nasledovnom prísnom dodržiavaní pravidiel:

- po zaslaní životopisu a rozhovore s kandidátom sa posiela potencionálnemu zamestnávateľovi len takzvaný "slepý životopis", bez osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, kontaktné údaje a bez uvedenia posledného zamestnávateľa, prípadne posledných 2 zamestná vateľov)

- ak zamestnávateľ prejaví záujem o stretnutie s kandidátom, až potom sa vzájomne dávajú do kontaktu obe strany, zamestnávateľ a kandidát.

     Uvedeným spôsobom je zaistené, že Váš životopis v žiadnom prípade "neputuje" po serveroch, nemajú k nemu prístup desiatky zamestnancov personálnych agentúr, nehovoriac o tom, ak by ste svoj životopis zaslali na pracovný portál.