Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Kto sme

Jozef MajeraIng. Jozef Majera sa narodil v roku 1957, je absolventom odboru elektrická trakcia a energetika na Strojársko-technologickej fakulte Žilinskej univerzity, absolventom postgraduálneho štúdia na Slovenskej technickej univerzite s vykonaním štátnych skúšok z pedagogiky, psychológie a výučby odborných predmetov, absolventom postgraduálneho štúdia vo francúzskom jazyku na Ekonomickej univerzite v Bratislave v spolupráci s Fondation Nationale pour l´Enseignement de la Gestion des Entreprises de Paris.
Absolvoval tiež jednoročné štúdium stupeň DEA na Université de Nice Sophia Antipolis a Ecole de Mines de Paris

Jeho profesionálna kariéra zahŕňa vyučovanie
na strednej škole a na univerzite, pôsobenie v bankovníctve, obchode, doprave a automobilovom priemysle. Posledných 15 rokov pôsobil ako riaditeľ a konateľ troch spoločností. Úplne poslednou pracovnou skúsenosťou bola riaditeľská pozícia v automobilovom priemysle.

Ing. Jozef Majera aktívne pôsobil v Združení obchodu a cestovného ruchu SR, Francúzsko-slovenskej obchodnej komore a Združení pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Od roku 2008 sa venuje výhradne headhuntingu.
Orientuje sa najmä na vyhľadávanie technických a obchodných pozícii v priemysle, najmä automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom priemysle v rámci Slovenskej a Českej republiky, ako i v oblasti dopravy a logistiky.
Vďaka kvalite poskytovaných služieb sa vo väčšine prípadov podarilo nadviazať obojstranne výhodnú spoluprácu s klientmi. Je to dané i tým, že odmena za nájdenie vhodného kandidáta je na úrovni spodnej hranice požadovanej personálnymi agentúrami (2,5-3,0 násobok priemernej mesačnej mzdy kandidáta).

Návrh Zmluvy o sprostredkovaní zamestnania za úhradu je uvedený tu.