Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Zmeny v Zákonníku práce od 1. januára 2013

Hlavné zmeny od januára 2013:

•  Práca dohodárov sa čiastočne vyrovná výhodami a pracovným postavením zamestnancom,

•  Viacero nových ustanovení  pre práce vykonávané mimo pracovného pomeru,

•  Na dohodárov sa budú primerane vzťahovať ustanovenia o pracovnom čase, teda o nadčasovej práci či pracovnej pohotovosti,

•  Dohodári budú mať možnosť ospravedlnenia v prípade neprítomnosti zo zdravotných dôvodov,

•  Dohodárov sa budú týkať aj ustanovenia o minimálnej mzde, lebo dohody stanú pracovným pomerom (nebudú však mať nárok na dovolenku ani stravné),

•  Na odstupné budú mať nárok zamestnanci, ktorí odpracovali vo firme nepretržite aspoň dva roky. Maximálna hranica bude štvormesačné odstupné pre tých, ktorí robili pre jednu spoločnosť celkovo viac ako 20 rokov,

•  Pracovníci budú môcť ročne odpracovať najviac 400 hodín nadčasov, pričom 150 z nich im môže nariadiť zamestnávateľ bez ich predošlého súhlasu. Výnimkou je zdravotnícky personál, ktorý bude môcť podľa zákona odpracovať až 250 hodín nariadených zamestnávateľom,

•  Zmenšuje sa reťazenie pracovných pomerov. Doteraz možné predĺženie zmluvy maximálne trikrát v priebehu troch rokov sa znižuje na maximálne dvakrát v priebehu 24 mesiacov.,•  Novela prináša aj zmenu pri náhrade mzdy pre zamestnanca v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru. Táto bola minulou vládou obmedzená na maximálne 12 mesiacov,

•  Úprava ochrany práva zamestnanca na súkromie: Zamestnávateľ musí mať na monitorovanie zamestnanca na pracovisku vážny dôvod, napr. prevencia pred krádežami, poškodzovaním majetku. Ak zamestnávateľ vykonáva monitorovanie svojich priestorov, bude potrebné, aby bol o tom zamestnanec vopred informovaný,

•  Úprava dojednania náhrady za tzv. stratu pracovného času v prípade, ak práca zasiahla mimo pracovného času a nejde o pracovnú pohotovosť a prácu nadčas,

•  Nočná práca bude opäť práca v čase medzi 22.00 a 6.00 h, a nie iba do 5. hodiny,

• Zmena definície závislej práce s cieľom minimalizovať využívanie iných foriem zamestnávania ako riadny pracovný pomer, ak práca má byť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu,

•  Novela sa týka aj sľúbených zmien v prípade odborových organizácií. Po novom už nebudú musieť tieto orgány preukazovať svoju členskú základňu, teda reprezentatívnosť v podniku.Hlavná stránka | Späť na Správy