Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Účasť na projektoch

      Účasť na väčších personálnych projektoch si vyžaduje i zapojenie väčšieho množstva odborníkov, ktorými poverená daná personálna agentúra nedisponuje rep. ich nemá interne zamestnaných.

     Po vymedzení pracovnej pozície, predstáv, očakávaní klienta a požiadaviek na vhodného kandidáta ponúkame nasledovné služby:

-  analýza potenciálu a zdrojov pracovného trhu v danej lokalite, oslovovanie potencionálnych kandidátov prípadne priame oslovenie kandidátov.
 
  -  štruktúrované personálne pohovory s kandidátmi:
(hodnotenie odborných znalostí ako aj osobnostných
predpokladov, osobnostné testovanie kandidáta, overenie referencií, spracovanie podrobného profilu)

  - prezentácia kandidátov:
(prezentácia vybraných kandidátov vo zvolenej forme a termíne)

  - spätná väzba zo strany klienta:
 (zhodnotenie celkového priebehu výberového procesu, výber najvhodnejšieho kandidáta)Hlavná stránka | Späť na Správy