Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Personálny audit

     Personálny audit je zameraný na komplexnú analýzu aktuálneho stavu v danej organizácii v oblasti ľudských zdrojov.

     Vyhodnocuje sa najmä úroveň a kvalita potenciálu ľudských zdrojv, štýl vedenia, postoje a motivácie zamestnancov a riadiacich pracovníkov, sociálna atmosféra a prostredie, firemná kultúra, spokojnosť pracovníkov.

     Na základe týchto zistení je možné definovať potreby spoločnosti v oblasti  riadenia ľudských zdrojov, stanoviť kritéria v oblasti potreby vzdelania, odbornosti a skúseností na jednotlivých pracovných pozíciách, vykonať potrebné zmeny v organizačnej štruktúre, zmeniť kompetencie a zodpovednosť jednotlivých pracovníkov, zrušiť alebo vytvoriť nové pracovné pozície, zamerať sa na potreby vzdelávania v určitých oblastiach,  vybrať vhodné  aktivity zamerané na rozvoj jednotlivcov, tímov i celej organizácie a pod. Výhody organizácií, ktoré majú optimáolnu a vyhovujúcu organizačnú štruktúru sú zrejmé:

-  nižšie náklady na odmeňovanie, 

-  zníženie fluktuácie, 

-  spokojnosť zamestnancov, ktorá sa prejavuje vyšším pracovným nasadením,

-  menší počet vyneškyných pracovných dní,

-  lojalita k organizácii.

Druh činnosti: výskum - analýza
Forma spracovania: záverečná správa
Výstup: súbor konkrétnych praktických postupov a aktivít, ktoré sú zamerané na prácu so zamestnancami a ich rozvojom.Hlavná stránka | Späť na Správy