Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Správy


Európsky súd uznal, že cesta do práce je časť pracovného dňa

Zamestnanci, ktorí nemajú stálu kanceláriu, napríklad dochádzajúce opatrovateľky alebo obchodní zástupcovia si budú môcť započítavať cestu do práce do pracovného času.

Jedná sa najmä o obchodných zástupcov, montážnych a servisných pracovníkov a regionálnych manažérov.

15.11.2016
> čítať viac

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o bossingu a mobbingu

Mobbing/ bossing na pracovisku
V poslednom období sa množí počet prípadov tzv. ,,šikany“ na pracovisku, označovanej aj ako ,,mobbing“, pokiaľ osoba, ktorá šikanuje a obeť tejto šikany sú v rámci pracovného zaradenia v rovnocennom postavení, alebo pojmom ,,bossing“, pokiaľ osoba, ktorá šikanuje, je nadriadená v rámci pracovného zaradenia obeti šikany. Nakoľko v práci človek trávi podstatnú časť svojho času, uspokojivé pracovné podmienky sú pre jeho psychickú pohodu veľmi dôležité a dokážu ovplyvniť aj jeho pracovný výkon a celkovú kvalitu života. Šikana na pracovisku je preto veľmi závažný problém, ktorý dokáže hlboko zasiahnuť ľudskú dôstojnosť človeka. Ide o tému diskutovanú v rôznych odboroch, právnych aj neprávnych. Otázka postihu za šikanózne konanie je veľmi problematická.
5.8.2014
> čítať viac

Práca na dohodu sa obmedzí na jeden rok

Zmeny v Zákonníku práce poslanci odhlasovali spolu s novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Ak prezident zákon podpíše, budú účinné už od 1. júla.

Dohody uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa skončia najneskôr 30. júna 2015.

9.6.2014
> čítať viac

Príspevok štátu vzrastie na 475,89 eura na mzdy nezamestnaných mladých do 29 rokov

Povinná doba vytvoreného miesta musí byť najmenej 18 mesiacov. Štátne dotácie pritom trvajú jeden rok. V apríli, alebo začiatkom mája budú môcť firmy znova požiadať o dotácie na mzdy mladých. Maximálny mesačný príspevok štátu vzrastie na 475,89 eura.
6.4.2014
> čítať viac

PSA v Trnave zvýšilo v roku 2013 výrobu áut o 15,5%

Dnes, v utorok 14. 1. 2014 Citroën oznámil, že v roku 2013 vyrobil v Trnave 248 405 vozidiel, rekordný počet, ktorý predstavuje zvýšenie o 15,5%
14.1.2014
> čítať viac

Minimálna mzda je od 1. 1.2014 na úrovni 352 eur (2,023 eur/hod.)

Minimálna mzda sa od začiatku budúceho roka zvýši o 4,2 %, resp. o 14,3 eura na 352 eur. Minimálny hodinový zárobok v budúcom roku dosiahne 2,023 eura namiesto súčasných 1,941 eura. Vyplýva to z nariadenia vlády o stanovení sumy minimálnej mzdy, ktoré nadobudne účinnosť od 1. januára 2014.

27.12.2013
> čítať viac

Novela zákona o sociálnom poistení: „za prijatého dlhodobo nezamestnaného pracovníka sa neodvedie do sociálnej poisťovne 35,2 percenta, ale len 1,05 percenta, čím sa znížia náklady na odvodoch, a to až 34,15 percenta.

Ak zamestnávateľ príjme dlhodobého nezamestnaného do pracovného pomeru (nie na dohodu) s maximálnou hrubou mzdou 526,62 eura, potom ho odvody celkovo vyjdú na 5,53 eura mesačne, čím ušetrí 179,80 eura.
5.11.2013
> čítať viac

Od začiatku krízy zmizlo 195 000 pracovných miest a nie 145 000

K tým 145 000 zaniknutých miest je potrebné pripočítať ľudí, ktorí boli vyradení z úradov práce, nakoľko boli podľa novej metodiky, platnej od júla, zapísaní na aktivačné a dobrovoľnícke práce. Jedná sa o takmer 10 000 ľudí. Keď k tomu pripočítame 30 000 štátnych zamestnancov, ktorí boli navyše v kríze zamestnaní (oproti stavu v roku 2008), potom mi vychádza strata pracovných miest oproti roku 2008: 145 000 + 10 000 + 30 000 = 195 000.
Podklad: tu nižšie uvedený článok vydaný SITA 4.10.2013:


8.10.2013
> čítať viac

PSA má ďalšie veľké problémy spojené s rozhodnutím uzatvoriť závod v Aulnay

Od 16. januára štrajk blokuje závod PSA v Aulnay. Pre informáciu: závod v Aulnay má PSA zatvoriť v roku 2014, po oznámení vyhlásila najväčšia odborová organizácia CGT štrajk. 

V poslednej dobe vedenie PSA pristupuje k tvrdším krokom. Vyčíta štrajkujúcim, že násilím sa snažia zabrániť, aby ostatní robotníci pracovali a že štrajkujúci ničia materiál. Dvaja štrajkujúci v piatok 15.2. dostali výpoveď na základe disciplinárneho trestu.

17.2.2013
> čítať viac

PSA Peugeot Citroën v kolosálnej strate

PSA Peugeot Citroën oznámilo 13. februára 2013 na svojej tlačovej konferencii, že minulý rok malo najväčšiu stratu vo svojej histórii - 5 010 000 000,- eur. Automobilová divízia sa na strate podieľala 1,5 miliardami eur.
PSA ukončilo svoju činnosť v Iráne a 75% svojho podielu v GEFCO predalo ruským železniciam. PSA ďalej uviedlo, že v súčasnosti nepredá svoju dcérsku spoločnosť FAURECIA, v ktorej vlastní 57,4 % základného imania.


14.2.2013
> čítať viac

Zmeny v Zákonníku práce od 1. januára 2013

Hlavné zmeny od januára 2013:
10.12.2012
> čítať viac

Komisionálny predaj kandidátov

      Pred pár rokmi so zaviedol jeden pojem, ktorým som opísal zmenu v o vyhľadávaní zamestnancov, ktorá sa značne rozšírila po kríze od roku 2008. Spôsob predstavovania kandidátov zamestnávateľovi som nazval „komisionálny predaj kandidátov“.

Čo viedlo k tomuto stavu?

6.12.2012
> čítať viac

Headhunting & Executive search

     Headhunting, alebo „lovenie mozgov“  je metóda, ktorú z prevažnej väčšiny využívajú najmä personálne spoločnosti, ktoré sú zamerané na priame vyhľadávanie kandidátov.

    Personalisti v spoločnostiach zväčša nedisponujú dostatkom času na túto špecializovanú aktivitu. Headhunting je presne cielené a premyslené smerovanie pracovnej ponuky identifikovanému potenciálne vhodnému kandidátovi. Táto metóda je veľmi náročná na čas, avšak vďaka jej cielenosti je jej úspešnosť najvyššia z uvedených metód

30.11.2012
> čítať viac

Recruiting

    Recruiting je súhrn činností, ktoré sa uplatňujú pri vyhľadávaní kandidáta, ktorý  zodpovedá potrebám zamestnávateľa pre dané obsadzované pracovné miesto.

     Recruiter je vysokokvalifikovaný pracovník, ktorý koordinuje proces náboru a výberu zamestnancov v rámci zverenej oblasti v spoločnosti. Podrobný popis činnosti je uvedený v KTP - Kartotéka typových pozícii), ktoré zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Link: http://www.istp.sk/ktp/recruiter-5628.php 

29.11.2012
> čítať viac

Účasť na projektoch

      Účasť na väčších personálnych projektoch si vyžaduje i zapojenie väčšieho množstva odborníkov, ktorými poverená daná personálna agentúra nedisponuje rep. ich nemá interne zamestnaných.

     Po vymedzení pracovnej pozície, predstáv, očakávaní klienta a požiadaviek na vhodného kandidáta ponúkame nasledovné služby:

29.11.2012
> čítať viac

Mzda recruiterov v 2. štvrťroku 2012

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo mzdu recruiterov
29.11.2012
> čítať viac

Personálny audit

     Personálny audit je zameraný na komplexnú analýzu aktuálneho stavu v danej organizácii v oblasti ľudských zdrojov.

     Vyhodnocuje sa najmä úroveň a kvalita potenciálu ľudských zdrojv, štýl vedenia, postoje a motivácie zamestnancov a riadiacich pracovníkov, sociálna atmosféra a prostredie, firemná kultúra, spokojnosť pracovníkov.

27.11.2012
> čítať viac

Audit na zníženie nákladov

    V roku 2013 sa predpokladá ďalšie spomalenie slovenskej ekonomiky vplyvom pretrvávajúcej krízy ale i opatrení slovenskej vlády.

   V uplynulých rokoch dominovalo znižovanie tak priamych ako i nepriamych nákladov. Spoločnosti, ktoré sa venovali zníženiu nákladov, tak v roku 2013 sa o to viac môžu zamerať na zvýšenie tržieb na existujúcich trhoch.

27.11.2012
> čítať viac