Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Mzda recruiterov v 2. štvrťroku 2012

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo mzdu recruiterov

Hrubé mesačné mzdy v druhom štvrťroku 2012:
     Hrubé mesačné mzdy sú pri pozícii uvedené iba v prípade, ak ich bolo možné vypočítať z údajov o mzde aspoň od piatich zamestnávateľov a dvadsiatich zamestnancov (údaje sú čerpané zo systému Regionálna štatistika ceny práce, zdroj: MPSVR SR). Údaje sú za obdobie 2. štvrťroka 2012.

Mzda od:                     713 eur        

Stredná hodnota:   1 104 eur

Mzda do:                 1 914 eur
 Hlavná stránka | Späť na Správy