Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Headhunting & Executive search

     Headhunting, alebo „lovenie mozgov“  je metóda, ktorú z prevažnej väčšiny využívajú najmä personálne spoločnosti, ktoré sú zamerané na priame vyhľadávanie kandidátov.

    Personalisti v spoločnostiach zväčša nedisponujú dostatkom času na túto špecializovanú aktivitu. Headhunting je presne cielené a premyslené smerovanie pracovnej ponuky identifikovanému potenciálne vhodnému kandidátovi. Táto metóda je veľmi náročná na čas, avšak vďaka jej cielenosti je jej úspešnosť najvyššia z uvedených metód

       Executive search je synonymom odborného termínu headhunting, v preklade značí priame vyhľadávanie. Niektorí autori, najmä v USA, sa snažia odlíšiť, a preto zdôrazňujú, že oni robia executive search a nie headhunting, a naopak. Asi tak ako keď niekto chce nájsť rozdiel medzi stravnými lístkami, gastrolístkami a stravovacími poukážkam...

     Táto metóda je vhodná len na vyhľadávanie pracovníkov do stredného a vrcholového vedenia a v niektorých prípadoch na vyhľadávanie odborníkov, ktorí sú nedostatkoví na trhu pracovných síl a nie je možné ich efektívne osloviť inzerciou v médiach.

     Headhunting je diskrétna metóda, tak zamestnávateľ ako i kandidát si chránia svoju identitu. Zamestnávateľ väčšinou z dôvodu, že chce zmeniť súčasné obsadenie pozície a kandidát z dôvodu, že je zamestnaný u inej spoločnosti a nie je nútený vymeniť svojho súčasného zamestnávateľa. Headhunter len naozaj výnimočne oslovuje kandidátov, ktorí nie sú zamestnaní. Kandidátov vyhľadáva spomedzi zamestnaných, ktorí zastávajú podobnú pozíciu v iných organizáciach. Nie je zriedkavosťou, že zamestnávateľ požaduje, aby headhunter vyhľadával u u jeho priamej konkurencie. Headhunter sa snaží pod rôznymi zámienkami zistiť kontakty na takýchto pracovníkov.  Nadväzovanie kontaktov je časovo náročná a nákladná práca. Nároky sú kladené na samotnú  prípravu ako i osobný a profesionálny profile headhuntera.  Headhunter klientovi ručí svojim dobrým menom i zmluvným závazkom za pracovníka, kterého doporučil ako kandidáta. Preto headhuntermi bývajú bývalí vrcholoví manažérii, ktorí využívají kontakty, ktoré získali počas svojej predchádzajúcej profesionálnej kariéry.

Hlavná stránka | Späť na Správy