Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Headhunting & Executive search

      Headhunting znamená priame vyhľadávanie vhodných kandidátov pre zamestnávateľa. V preklade znamená headhunting "lovenie hláv" resp. lovenie mozgov" a z toho je odvodená profesia headhunter. Zo začiatku išlo o pužívanie slangového termínu, ktorý sa ujal; bolo to i z toho dôvodu, že v začiatkoch sa uvedenej profesii venovalo len málo agentúr a predovšetkým predmetom vyhľadávania boli vrcholoví manažéri. 

    Executive search je synonymom odborného termínu headhunting,  v preklade značí priame vyhľadávanie. Samozrejme, niektorí autori, najmä v USA, sa snažia odlíšiť, a preto zdôrazňujú, že oni robia executive search a nie headhunting, a naopak. Asi tak ako keď niekto chce nájsť rozdiel medzi stravnými lístkami, gastrolístkami a stravovacími poukážkami...

     Headhunting je efektívna, ale časovo veľmi náročná metóda. Z tohoto dôvodu sa používa pre vyhľadávanie pracovníkov do stredného a vrcholového manažmentu  alebo odborných pracovníkov, ktorých nie je dostatok na trhu (napr. v súčasnosti rôzne druhy IT pozícii, logisti, manažéri kvality, TPM manažéri, klimatizéri, špeciálni zvárači, technológovia, procesní inžinieri,...ale i lekári). V niektorých prípadoch sa vyžaduje plynulé ovládanie anglického jazyka, už nie je výnimkou i požiadavka na ovládanie 2 alebo 3 svetových jazykov vrátane anglického.

    Headhunting je vykonávaný diskrétnym spôsobom. Veľmi často sa stáva, že zamestnávateľ  sa rozhodne pre výmenu na danom pracovnom poste. Akýkoľvek únik informácií, najmä na vrcholovom poste, spôsobuje škody danej organizácii, nehovoriac o prípadnej inzercii v médiach. Na druhej strane sa potenciálny kandidát vyhľadáva medzi pracovníkmi, ktorí sú zamestnaní a nechcú sa vystavovať riziku, že súčasný zamestnávateľ sa dozvie, že sa zaujíma o iné pracovné miesto.  Úlohou headhuntera je vyhovieť daným požiadavkam  diskrétnosti od oboch strán a jednať podľa ich pokynov.