Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Informations


Európsky súd uznal, že cesta do práce je časť pracovného dňa

Zamestnanci, ktorí nemajú stálu kanceláriu, napríklad dochádzajúce opatrovateľky alebo obchodní zástupcovia si budú môcť započítavať cestu do práce do pracovného času.

Jedná sa najmä o obchodných zástupcov, montážnych a servisných pracovníkov a regionálnych manažérov.

15.11.2016
> lire plus

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o bossingu a mobbingu

Mobbing/ bossing na pracovisku
V poslednom období sa množí počet prípadov tzv. ,,šikany“ na pracovisku, označovanej aj ako ,,mobbing“, pokiaľ osoba, ktorá šikanuje a obeť tejto šikany sú v rámci pracovného zaradenia v rovnocennom postavení, alebo pojmom ,,bossing“, pokiaľ osoba, ktorá šikanuje, je nadriadená v rámci pracovného zaradenia obeti šikany. Nakoľko v práci človek trávi podstatnú časť svojho času, uspokojivé pracovné podmienky sú pre jeho psychickú pohodu veľmi dôležité a dokážu ovplyvniť aj jeho pracovný výkon a celkovú kvalitu života. Šikana na pracovisku je preto veľmi závažný problém, ktorý dokáže hlboko zasiahnuť ľudskú dôstojnosť človeka. Ide o tému diskutovanú v rôznych odboroch, právnych aj neprávnych. Otázka postihu za šikanózne konanie je veľmi problematická.
5.8.2014
> lire plus

Práca na dohodu sa obmedzí na jeden rok

Zmeny v Zákonníku práce poslanci odhlasovali spolu s novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Ak prezident zákon podpíše, budú účinné už od 1. júla.

Dohody uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa skončia najneskôr 30. júna 2015.

9.6.2014
> lire plus

Príspevok štátu vzrastie na 475,89 eura na mzdy nezamestnaných mladých do 29 rokov

Povinná doba vytvoreného miesta musí byť najmenej 18 mesiacov. Štátne dotácie pritom trvajú jeden rok. V apríli, alebo začiatkom mája budú môcť firmy znova požiadať o dotácie na mzdy mladých. Maximálny mesačný príspevok štátu vzrastie na 475,89 eura.
6.4.2014
> lire plus

PSA v Trnave zvýšilo v roku 2013 výrobu áut o 15,5%

Dnes, v utorok 14. 1. 2014 Citroën oznámil, že v roku 2013 vyrobil v Trnave 248 405 vozidiel, rekordný počet, ktorý predstavuje zvýšenie o 15,5%
14.1.2014
> lire plus

Minimálna mzda je od 1. 1.2014 na úrovni 352 eur (2,023 eur/hod.)

Minimálna mzda sa od začiatku budúceho roka zvýši o 4,2 %, resp. o 14,3 eura na 352 eur. Minimálny hodinový zárobok v budúcom roku dosiahne 2,023 eura namiesto súčasných 1,941 eura. Vyplýva to z nariadenia vlády o stanovení sumy minimálnej mzdy, ktoré nadobudne účinnosť od 1. januára 2014.

27.12.2013
> lire plus

novela zákona o sociálnom poistení: „za prijatého dlhodobo nezamestnaného pracovníka sa neodvedie do sociálnej poisťovne 35,2 percenta, ale len 1,05 percenta, čím sa mi znížia náklady na odvodoch, a to až 34,15 percenta.

Ak zamestnávateľ príjme dlhodobého nezamestnaného do pracovného pomeru (nie na dohodu) s maximálnou hrubou mzdou 526,62 eura, potom ho odvody celkovo vyjdú na 5,53 eura mesačne, čím ušetrí 179,80 eura.
5.11.2013
> lire plus

Od začiatku krízy zmizlo 195 000 pracovných miest a nie 145 000

K tým 145 000 zaniknutých miest je potrebné pripočítať ľudí, ktorí boli vyradení z úradov práce, nakoľko boli podľa novej metodiky, platnej od júla, zapísaní na aktivačné a dobrovoľnícke práce. Jedná sa o takmer 10 000 ľudí. Keď k tomu pripočítame 30 000 štátnych zamestnancov, ktorí boli navyše v kríze zamestnaní (oproti stavu v roku 2008), potom mi vychádza strata pracovných miest oproti roku 2008: 145 000 + 10 000 + 30 000 = 195 000.
Podklad: tu nižšie uvedený článok vydaný SITA 4.10.2013:
8.10.2013
> lire plus

PSA má ďalši veľké problémy spojené s rozhodnutím uzatvoriť závod v Aulnay

Od 16. januára štrajk blokuje závod PSA v Aulnay. Pre informáciu: závod v Aulnay má PSA zatvoriť v roku 2014, po oznámení vyhlásila najväčšia odborová organizácia CGT štrajk. 

V poslednej dobe vedenie PSA pristupuje k tvrdším krokom. Vyčíta štrajkujúcim, že násilím sa snažia zabrániť, aby ostatní robotníci pracovali a že štrajkujúci ničia materiál. Dvaja štrajkujúci v piatok 15.2. dostali výpoveď na základe disciplinárneho trestu.


17.2.2013
> lire plus

PSA Peugeot Citroën v kolosálnej strate

PSA Peugeot Citroën oznámilo 13. februára 2013 na svojej tlačovej konferencii, že minulý rok malo najväčšiu stratu vo svojej histórii - 5 010 000 000,- eur. Automobilová divízia sa na strate podieľala 1,5 miliardami eur.
PSA ukončilo svoju činnosť v Iráne a 75% svojho podielu v GEFCO predalo ruským železniciam. PSA ďalej uviedlo, že v súčasnosti nepredá svoju dcérsku spoločnosť FAURECIA.

14.2.2013
> lire plus

Headhunting & Executive search

 Chasse de têtes (Headhunting),  ou «la chasse des cerveaux» est une méthode utilisée par la grande majorité par les sociétés de recrutement qui sont ciblées à rechercher les candidats de la manière directe.

Professionnels des ressources humaines au sein d`entreprises n`ont généralement pas assez de temps pour cette activité spécialisée. Headhunting est une offre précisément ciblée et sophistiquée aux candidats potentiels. Cette méthode prend beaucoup de temps, mais elle apparaisse comme la méthode la plus probante.

30.11.2012
> lire plus

Recrutement

Recruteur est un employé hautement qualifié qui coordonne le processus de recrutement et de sélection au sein de l`entreprise ou de l´agence de recrutement. Une description détaillée des activités mentionnées dans KTP – „fichier de positions de travail de type“, publié par l`Office central du travail, des affaires sociales et de la Famille de la République slovaque. Lien: http://www.istp.sk/karta-zamestnania/5628/Specialista-naboru-a-vyberu-pracovnikov29.11.2012
> lire plus

Participation aux projets

  Participation aux grands projets nécessitant une implication plus grande de professionnels de ressources humaines. Après avoir défini le post de travail, les attentes des clients et leurs exigences pour le bon candidat on offre les services suivants: 

29.11.2012
> lire plus

Prvá novinka na stránke

jej krátky úvod
29.11.2012
> lire plus