Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

News


Európsky súd uznal, že cesta do práce je časť pracovného dňa

Zamestnanci, ktorí nemajú stálu kanceláriu, napríklad dochádzajúce opatrovateľky alebo obchodní zástupcovia si budú môcť započítavať cestu do práce do pracovného času.

Jedná sa najmä o obchodných zástupcov, montážnych a servisných pracovníkov a regionálnych manažérov.

15.11.2016
> read more

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o bossingu a mobbingu

Mobbing/ bossing na pracovisku
V poslednom období sa množí počet prípadov tzv. ,,šikany“ na pracovisku, označovanej aj ako ,,mobbing“, pokiaľ osoba, ktorá šikanuje a obeť tejto šikany sú v rámci pracovného zaradenia v rovnocennom postavení, alebo pojmom ,,bossing“, pokiaľ osoba, ktorá šikanuje, je nadriadená v rámci pracovného zaradenia obeti šikany. Nakoľko v práci človek trávi podstatnú časť svojho času, uspokojivé pracovné podmienky sú pre jeho psychickú pohodu veľmi dôležité a dokážu ovplyvniť aj jeho pracovný výkon a celkovú kvalitu života. Šikana na pracovisku je preto veľmi závažný problém, ktorý dokáže hlboko zasiahnuť ľudskú dôstojnosť človeka. Ide o tému diskutovanú v rôznych odboroch, právnych aj neprávnych. Otázka postihu za šikanózne konanie je veľmi problematická.
5.8.2014
> read more

Práca na dohodu sa obmedzí na jeden rok

Zmeny v Zákonníku práce poslanci odhlasovali spolu s novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Ak prezident zákon podpíše, budú účinné už od 1. júla.

Dohody uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa skončia najneskôr 30. júna 2015.

9.6.2014
> read more

Príspevok štátu vzrastie na 475,89 eura na mzdy nezamestnaných mladých do 29 rokov

Povinná doba vytvoreného miesta musí byť najmenej 18 mesiacov. Štátne dotácie pritom trvajú jeden rok. V apríli, alebo začiatkom mája budú môcť firmy znova požiadať o dotácie na mzdy mladých. Maximálny mesačný príspevok štátu vzrastie na 475,89 eura.
6.4.2014
> read more

PSA v Trnave zvýšilo v roku 2013 výrobu áut o 15,5%

Dnes, v utorok 14. 1. 2014 Citroën oznámil, že v roku 2013 vyrobil v Trnave 248 405 vozidiel, rekordný počet, ktorý predstavuje zvýšenie o 15,5%
14.1.2014
> read more

Minimálna mzda je od 1. 1.2014 na úrovni 352 eur (2,023 eur/hod.)

Minimálna mzda sa od začiatku budúceho roka zvýši o 4,2 %, resp. o 14,3 eura na 352 eur. Minimálny hodinový zárobok v budúcom roku dosiahne 2,023 eura namiesto súčasných 1,941 eura. Vyplýva to z nariadenia vlády o stanovení sumy minimálnej mzdy, ktoré nadobudne účinnosť od 1. januára 2014.

27.12.2013
> read more

novela zákona o sociálnom poistení: „za prijatého dlhodobo nezamestnaného pracovníka sa neodvedie do sociálnej poisťovne 35,2 percenta, ale len 1,05 percenta, čím sa mi znížia náklady na odvodoch, a to až 34,15 percenta.

Ak zamestnávateľ príjme dlhodobého nezamestnaného do pracovného pomeru (nie na dohodu) s maximálnou hrubou mzdou 526,62 eura, potom ho odvody celkovo vyjdú na 5,53 eura mesačne, čím ušetrí 179,80 eura.
5.11.2013
> read more

Od začiatku krízy zmizlo 195 000 pracovných miest a nie 145 000

K tým 145 000 zaniknutých miest je potrebné pripočítať ľudí, ktorí boli vyradení z úradov práce, nakoľko boli podľa novej metodiky, platnej od júla, zapísaní na aktivačné a dobrovoľnícke práce. Jedná sa o takmer 10 000 ľudí. Keď k tomu pripočítame 30 000 štátnych zamestnancov, ktorí boli navyše v kríze zamestnaní (oproti stavu v roku 2008), potom mi vychádza strata pracovných miest oproti roku 2008: 145 000 + 10 000 + 30 000 = 195 000.
Podklad: tu nižšie uvedený článok vydaný SITA 4.10.2013:
8.10.2013
> read more

PSA má ďalši veľké problémy spojené s rozhodnutím uzatvoriť závod v Aulnay

Od 16. januára štrajk blokuje závod PSA v Aulnay. Pre informáciu: závod v Aulnay má PSA zatvoriť v roku 2014, po oznámení vyhlásila najväčšia odborová organizácia CGT štrajk. 

V poslednej dobe vedenie PSA pristupuje k tvrdším krokom. Vyčíta štrajkujúcim, že násilím sa snažia zabrániť, aby ostatní robotníci pracovali a že štrajkujúci ničia materiál. Dvaja štrajkujúci v piatok 15.2. dostali výpoveď na základe disciplinárneho trestu.


17.2.2013
> read more

PSA Peugeot Citroën v kolosálnej strate

PSA Peugeot Citroën oznámilo 13. februára 2013 na svojej tlačovej konferencii, že minulý rok malo najväčšiu stratu vo svojej histórii - 5 010 000 000,- eur. Automobilová divízia sa na strate podieľala 1,5 miliardami eur.
PSA ukončilo svoju činnosť v Iráne a 75% svojho podielu v GEFCO predalo ruským železniciam. PSA ďalej uviedlo, že v súčasnosti nepredá svoju dcérsku spoločnosť FAURECIA.

14.2.2013
> read more

Headhunting & Executive search

Headhunting or brain hunting is a method that is mainly used by recruitment agency. Company recruiters usually don´t have enough time for this specialized activity. Headhunting is highly targeted and sophisticated job offer to pre-found suitable candidate. This method is very time consuming, but thanks to its targeting, is her successfulness the highest of the following methods.
30.11.2012
> read more

Recruitment

The process of finding and hiring the best-qualified candidate (from within or outside of an organization) for a job opening, in a timely and cost effective manner. The recruitment process includes analyzing the requirements of a job, attracting employees to that job, screening and selecting applicants, hiring, and integrating the new employee to the organization.


29.11.2012
> read more

Project participation

Taking part on major personal projects requires to involve large number of experts, whom an authorized recruitment agency does not dispose or are not internally employed.

After defining the job, notion, client expectations and requirements for a suitable candidate, we offer the following services:


- Analysis of the potential and resources of the labor market in the certain area, reaching out potential candidates or eventually direct addressing of candidates

- Structured personal interviews with candidates: (Assessment of expertise proficiency and personality assumptions, personality testing of candidate, reference checks, processing of detailed profile)

- Presentation of candidates (presentation of the chosen candidates in the selected format and date)

- Feedback from the client (overall evaluation of the selection process, choosing the best candidate)

29.11.2012
> read more

Prvá novinka na stránke

jej krátky úvod
29.11.2012
> read more