Načítavam...
SlovenskýEnglishFrançais

Jozef Majera
Headhunter

Od začiatku krízy zmizlo 195 000 pracovných miest a nie 145 000

K tým 145 000 zaniknutých miest je potrebné pripočítať ľudí, ktorí boli vyradení z úradov práce, nakoľko boli podľa novej metodiky, platnej od júla, zapísaní na aktivačné a dobrovoľnícke práce. Jedná sa o takmer 10 000 ľudí. Keď k tomu pripočítame 30 000 štátnych zamestnancov, ktorí boli navyše v kríze zamestnaní (oproti stavu v roku 2008), potom mi vychádza strata pracovných miest oproti roku 2008: 145 000 + 10 000 + 30 000 = 195 000.
Podklad: tu nižšie uvedený článok vydaný SITA 4.10.2013:

Od začiatku krízy zmizlo 145-tisíc pracujúcich Slovákov

Počet pracujúcich Slovákov v druhom štvrťroku tohto roka predstavoval 2 327,8 tis. osôb a za predkrízovou úrovňou z tretieho kvartálu 2008 zaostával o 145,1 tis. ľudí.

Cesta, kužeľ, diaľnica, práca
Ilustračné foto
Autor: SHUTTERSTOCK

V porovnaní s predkrízovými úrovňami ubudli najmä zamestnanci, ktorých počet bol oproti tretiemu kvartálu 2008 nižší o 154 tis. ľudí. Vyplýva to z analýzy Poštovej banky.

„Je to dôsledkom prepúšťania, ku ktorému sa museli po vypuknutí krízy uchýliť mnohí zamestnávatelia,“ uvádza analytický tím banky. Podnikaniu sa však venuje o 14,8 tis. osôb viac ako pred krízou, pričom pribudli hlavne drobní podnikatelia bez zamestnancov.

Počet pracovníkov vo väčšine odvetví slovenského hospodárstva je stále nižší ako pred krízou, čo platí aj pre priemysel. V porovnaní s dnom dosiahnutým v prvej štvrtine roka 2010 síce približne 20 tisíc pracovníkov pribudlo, napriek tomu v súčasnosti pracuje v priemysle o stotisíc ľudí menej ako pred vypuknutím krízy. „Z dopadov krízy sa stále nepodarilo spamätať ani stavebníctvu, ktorého produkcia od vypuknutia krízy takmer nepretržite klesá,“ upozorňujú analytici Poštovej banky. Medzi stavbármi je v súčasnosti takmer o tridsaťtisíc menej pracovníkov ako v treťom štvrťroku 2008. Medzi odvetviami s najvýraznejším úbytkom pracovníkov oproti predkrízovým úrovniam sa nachádza aj poľnohospodárstvo, kde pracuje o dvadsaťtisíc menej Slovákov ako pred krízou.

Podľa analytikov Poštovej banky však existujú aj odvetvia, v ktorých sa zamestnanosť napriek ťažkým časom zvýšila. Najväčší prírastok pracovníkov v porovnaní s predkrízovým obdobím bol zaznamenaný vo verejnej správe, kde v súčasnosti pracuje o približne 30 tis. ľudí viac. Po priemysle je druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku odvetvie veľkoobchodu a a maloobchodu. Tu si na živobytie zarába približne 300 tis. Slovákov, pričom ich počet je o 9 tisíc vyšší ako pred krízou.Home page | Back to News